За НАМФБ

Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) е независима, демократична, доброволна организация на съмишленици, в която участват млади фермери и физически лица, които към датата на кандидатстване за членство са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години.

Тя е сдружение с нестопанска цел, регистрирано при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Учредена е на 19.02.2009 г. от млади фермери от цялата страна, от всички браншове в земеделието и животновъдството. 

Прочетете повече

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА НАМФБ

Да представлява и защитава интересите на младите фермери и своите членове пред общинските, държавните и европейски институции.

Да отстоява интересите на младите фермери и своите членове при разработването на нормативни актове и стратегии в областта на земеделието, храните и горите.

Да работи за обновяване на поколенията и привличането на повече млади хора в сектора.

Да повишава квалификацията на своите членове в областта на селското и горското стопанство, опазването на околната среда и биологичното разнообразие чрез прилагане на добри земеделски и екологични практики за устойчивото управление на почви, води, въздух.

Прочетете повече
Победителят в Националния конкурс за млади фермери 2021 г.

Победителят в Националния конкурс за млади фермери 2021 г.

Националния конкурс за млади фермери се проведе на 10 септември в Аграрен университет, гр. Пловдив

Прочети повече
Видео приветствие от Диана Лензи - CEJA

Видео приветствие от Диана Лензи - CEJA

Видео приветствие към участниците в Националния конкурс за млади фермери 2021 г. от председателя на Европейската асоциация на младите фермери /CEJA/ Диана Лензи

Прочети повече
Евродепутатът Асим Адемов награди участниците в Националния конкурс за млади фермери 2021 г.

Евродепутатът Асим Адемов награди участниците в Националния конкурс за млади фермери 2021 г.

Награждаването на участниците в Националния конкурс за млади фермери 2021 г., организиран от евродепутата Асим Адемов в сътрудничество с Аграрен университет-Пловдив, Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/, Националната асоциация на младите фермери в България /НАМФБ/ и медийния партньор Агри.бг, се проведе на 10 септември в Аграрен университет-Пловдив

Прочети повече